Topònims

En aquesta gràfica podeu veure les diferents subcategories de aporten més informació sobre l’element <toponim>

Toponim

Al nostre projecte afegirem aquestes categories quan trobem que té sentit incloure-les, és a dir, només quan les trobem adients per definir el mot en particular.

<area>

Utilitzarem l’element <area> al mateix nivell que <nom> per especificar la localització del topònim que definim. Per les característiques del projecte Pedrolo Digital, les quatre opcions que ens interessen seran les següents:

<area>Catalunya</area>: Quan ens referim a un topònim situat dins Catalunya.

<area>Països Catalans</area>: Quan ens referim a un topònim situat a qualsevol altra localització dins els Països Catalans, però fora de Catalunya.

<area>Península</area>: Quan ens referim a un topònim situat a dins la Península però fora de Catalunya i els Països Catalans.

<area>estranger</area>: Quan ens referim a un topònim situat fora de la Península.

Fixeu-vos que quan parlem de topònims situats a Catalunya, també inclourem el subelement <provincia> per indicar la província catalana on trobem aquest topònim. Els valors dins aquesta subetiqueta seran les 4 províncies catalanes.

<geo>

Utilitzarem l’element <geo> al mateix nivell que <nom> per incloure les coordenades exactes del topònim de què parlem. Podrem obtenir aquestes coordenades utilitzant el Mapa Pedrolià. Dins l’etiqueta <geo> afegirem les xifres que indiquen la latitud i la longitud separades per un espai.

Exemple: <geo>41.306904 1.998639</geo> (Aquestes són les coordenades del Col·legi San Pedro de Gavà, Barcelona: el primer centre educatiu on es va realitzar una prova pilot del projecte Pedrolo Digital)

Truc addicional: si copieu i enganxeu qualsevol parell de coordenades al cercador del google, obtindreu un únic resultat amb la localització exacta del lloc i una foto generada pel Google Street View. Això va força bé per assegurar-vos que heu escollit les coordenades correctes:

col·legisanpedro

<ambit>

Utilitzarem l’element <ambit> al mateix nivell que <nom> per definir el tipus d’àmbit on trobem el topònim, és a dir, si el trobem en un context urbà, metropolità interior o litoral. Aquí tens aquests tres àmbits detallats:

<ambit>capital</ambit>: Quan el topònim es refereix a una zona urbana altament poblada, molt cèntrica i normalment capital o ciutat important: Barcelona (ciutat), Girona (ciutat), Nova York (centre).

<ambit>metropolità</ambit>: Quan el topònim es refereix a una zona molt poblada però situada a les afores d’una gran ciutat: Hospitalet de Llobregat, Badalona.

<ambit>interior</ambit>: Quan ens referim a àrees que queden fora dels dos àmbits anteriors i lluny de la costa. L’Aranyò, Cabanes.

<ambit>litoral</ambit>: Quan ens referim a àrees que queden fora dels dos primers àmbits, però a prop de la costa. L’Aranyò, Cabanes.

<tipus>

Utilitzarem l’element <tipus> al mateix nivell que <nom> per ser una mica més específics amb el tipus de topònim que definim. Els tipus de topònim considerats al nostre projecte són país, regió, ciutat, poble, zona, edifici, via.

<tipus>país</tipus>: Quan el topònim és refereix a un país: Espanya, el Japó, Dinamarca.

<tipus>regió</tipus>: Quan el topònim és refereix a una regió o divisió territorial més petita que un país i més gran que una ciutat: La Segarra, El Barcelonès, L’Empordà, Tarragona.

<tipus>ciutat</tipus>: Quan el topònim és refereix a una ciutat: Barcelona, Nova York, Girona.

<tipus>poble</tipus>: Quan el topònim és refereix a un poble. Llançà, Montornès del Vallès, Cabanes.

<tipus>zona</tipus>: Quan el topònim és refereix a una zona dins d’un poble o ciutat, un barri, etc.: Can Tunis, Barri de Gràcia, Urbanització Bellamar.

<tipus>edifici</tipus>: Quan el topònim és refereix a un edifici. L’Ajuntament de Llançà, El Museu Dalí, el Castell de Concabella.

<tipus>via</tipus>: Quan el topònim és refereix a un carrer, avinguda, plaça, rotonda, etc.: Avinguda de la Generalitat, Plaça Sant Jaume, carrer Balmes.

Leave a Reply