No topònims

En aquesta gràfica podeu veure les diferents subcategories de aporten més informació sobre l’element <notoponim>

Notoponims

Recordeu que afegirem aquestes subcategories quan trobem que té sentit incloure-les, és a dir, només quan les trobem adients per definir el mot en particular.

<ambit>

Utilitzarem l’element <ambit> al mateix nivell que <nom> per definir el tipus d’àmbit on trobem el mot, és a dir, si el trobem en un context urbà o rural. Aquí tens aquests tres àmbits detallats:

<ambit>urbà</ambit>: Quan la paraula es refereix a una zona urbana altament poblada, molt cèntrica i normalment capital o ciutat important: aquella metròpolis, els gratacels, el metro.

<ambit>rural</ambit>: Quan la paraula es refereix a una zona no urbana: la masia de la meva avia, la platja del meu poble, els horts.

<espai>

Utilitzarem l’element <espai> al mateix nivell que <nom> per especificar el tipus d’espai que definim. Distingirem entre Per les característiques del projecte Pedrolo Digital, les tres opcions que ens interessen seran les següents:

<espai>terra</espai>: Quan la paraula es refereix a un espai exterior amb una base al terra: hort, platja, bosc.

<espai>aigua</espai>: Quan la paraula es refereix a un espai aquàtic: riu, llac, bosc.

<espai>edifici</espai>: Quan la paraula es refereix a un espai edificat: casa, apartament, fàbrica.

<funcio>

Utilitzarem l’element <tipus> al mateix nivell que <nom> per ser una mica més específics amb el tipus de topònim que definim. Els tipus de topònim considerats al nostre projecte són país, regió, ciutat, poble, zona, edifici, via.

<funcio>public</funcio>: Quan el lloc que etiquetem té un caràcter públic: la plaça del poble, l’ajuntament, el cementiri.

<funcio>privat</funcio>: Quan el lloc que etiquetem té un caràcter privat: l’apartament d’en Joan, la masia, l’hort.

<geografia>

Utilitzarem l’element <geografia> al mateix nivell que <nom> per intentar localitzar els espais descrits pels mots etiquetats en termes geogràfics. Ens limitarem a les definicions interior, litoral, oceànic, fluvial.

<geografia>interior</geografia>: Quan l’espai es troba a l’interior, lluny de la costa: aquell poble a les muntanyes, el turonet.

<geografia>litoral</geografia>: Quan l’espai es troba a la costa: la platja, el port de la ciutat.

<geografia>oceànic</geografia>: Quan l’espai es tracta d’un mar o oceà: aquell estret, el mar.

<geografia>fluvial</geografia>: Quan l’espai és aquàtic i continental, com els llacs i els rius: el riu més llarg, aquell llac.

Leave a Reply