Organització del projecte

Consideracions prèvies abans d’inscriure’s al projecte

Tipus d’aula/materials necessaris per a la realització del projecte.

Durant la major part d’aquest projecte els alumnes necessitaran tenir accés a un ordinador amb connexió a internet, per tal de poder accedir als materials didàctics de pedrolodigital.cat i poder desar les pàgines digitalitzades a “google drive”, la plataforma escollida per compartir els documents amb els professors i el projecte. És per aquesta raó que a Pedrolo Digital recomanem que aquest projecte es realitzi en una aula d’informàtica, on cada alumne o parella d’alumnes tingui accés a un ordinador cadascú.

Això no vol dir, però, que aquest projecte no es pugui realitzar en centres educatius on, per motius d’espai o infraestructures, aquesta configuració no sigui possible. En aquest cas, però, s’haurà d’avaluar la capacitat dels alumnes per realitzar aquestes tasques a casa, on segurament disposen d’un ordinador.

A més de disposar d’accés a un ordinador, els alumnes hauran de fer servir els seus telèfons mòbils o tauletes a l’aula per poder fer fotografies de les pàgines a digitalitzar. Si aquest fet suposa un problema pel centre educatiu, una solució menys pràctica però també possible és que el professorat realitzi aquestes fotografies o escaneigs prèviament per després compartir-les amb els alumnes.

Nota important: Atès que a Pedrolo Digital utilitzem Google drive per dur a terme la tasca de compartir els arxius del projecte de la manera més efectiva possible, demanem al professorat que es familiaritzi amb el funcionament d’aquesta eina abans de considerar la seva participació en el projecte. Pedrolo Digital no pot acceptar arxius enviats a través d’altres mitjans (correu electrònic, per exemple), ja que no disposa del personal suficient per gestionar aquest tipus de comunicació.

Nombre d’alumnes recomanat.

A Pedrolo Digital no limitem el nombre d’alumnes necessaris per participar en el projecte, encara que considerem que la situació ideal és d’un llibre per centre. Això vol dir que grups més petits hauran d’assumir un major nombre de pàgines per alumne que grups més grans. De tota manera, a Pedrolo Digital farem tot el possible per assignar llibres amb menys pàgines a grups més petits.

Drets d’autor de l’obra Pedroliana

La creació d’un corpus digital de l’obra de Manuel de Pedrolo respon a interessos únicament relacionats amb la recerca universitària, la preservació de l’obra i els valor didàctics que el projecte pugui aportar als participants. És per aquesta raó que el corpus serà tractat amb les condicions de privadesa necessàries per no infringir en cap moment les lleis que protegeixen els drets d’autor associats amb l’obra Pedroliana. Tot i que els hereus de la família de Pedrolo i la Fundació Manuel de Pedrolo coneixen l’existència d’aquest projecte i el recolzen, cal deixar molt clar que la reproducció total o parcial de l’obra de Manuel de Pedrolo en qualsevol àmbit, incloent-hi les xarxes socials, continua representant un delicte contra els drets d’autor.

Per aquest motiu és molt important que tots els participants d’aquest projecte siguin conscients de la importància de respectar aquests drets d’autor i evitin fer cap tipus de difusió pública dels documents editats.

Funcionament i planificació del projecte

Fase 0. Requisits previs

Duració: 30 mins

Localització: Aula informàtica o activitat feta a casa.

En aquesta fase els alumnes crearan un compte Google i afegiran al Google Drive les carpetes corresponents a les pàgines a digitalitzar. Aquesta fase ve acompanyada del vídeo explicatiu Fase 0. Creació d’un compte Google i accés a Google Drive.  És un requisit previ que, de la mateixa manera que en aquesta fase s’indica als alumnes la necessitat de crear un compte Google, el professorat també disposi d’un compte per fer d’enllaç entre els alumnes i Pedrolo Digital.

De fet, quan el centre s’inscriu al projecte, l’adreça de correu electrònic mencionada al Formulari d’inscripció per a centres educatius serà l’adreça a través de la qual Pedrolo Digital es comunicarà amb el centre. A més de rebre el llibre assignat en format físic a l’adreça indicada, compartirem una carpeta amb vosaltres (amb el nom de l’obra assignada) on trobareu documents orientatius i on haureu de desar les carpetes creades pels alumnes.

Un dels documents que s’inclouen en la carpeta compartida amb el professor és Distribuciópàgines.xlsx, un full d’Excel per facilitar la distribució de les pàgines a digitalitzar entre els alumnes i fer un seguiment del seu progrés durant les diferents fases del projecte. Aquest document és només per als professors i per no vulnerar la privadesa dels alumnes, no s’ha de compartir en cap moment amb Pedrolo Digital. Es recomana desar una còpia d’aquest document fora de Google Drive.

Fase 1. Digitalització i correcció

Duració: 1 hora

Aula: Informàtica

Es recomana començar aquesta fase amb el visionat del vídeo Fase 1. Digitalització i correcció, per donar als alumnes una guia visual del procés. Encara que aquest sembli un procés fàcil, es recomana emprar una sessió d’una hora per garantir bons resultats.

El posicionament del llibre per fer les fotografies és un altre dels factors que afectarà el resultat d’aquesta fase. Una recomanació és situar el llibre a sobre d’una taula individual en una àrea prou il·luminada de l’aula, on els alumnes tinguin prou espai per fer la fotografia en parelles. L’avantatge de fer la fotografia en parelles és que un alumne pot subjectar el llibre obert mentre l’altre fa la foto i viceversa. Un estri que facilita molt aquesta feina i amb el qual no fa falta fer la feina en parelles és un faristol dels que s’utilitzen a aules de música o per recolzar llibres de receptes de cuina.

És molt possible que algunes de les fotografies no surtin prou bé i que alguns alumnes no obtinguin bons resultats després d’utilitzar el software OCR. És per això que es recomana reservar un temps extra perquè aquests alumnes tinguin temps de tornar a fer la foto. Si encara continuen els problemes, es recomana demanar ajut a un altre alumne amb més èxit a la tasca.

Fase 2. Introducció al llenguatge XML

Duració: 30 mins (es recomana realitzar en la mateixa sessió que la fase 3)

Aula: Informàtica

Aquesta fase consisteix bàsicament a donar una idea molt general del llenguatge XML i de la importància que té per aquest projecte i en les Humanitats Digitals en general. També ve acompanyada d’un vídeo que els alumnes poden visualitzar si es troben a l’aula d’informàtica o en una sala amb projector. Es recomana també que els alumnes visitin la pàgina a la viquipèdia sobre aquest llenguatge per obtenir més informació general sobre aquest recurs.

El projecte Pedrolo Digital només requereix uns coneixements molt bàsics d’aquest llenguatge, i com veureu a les fases següents, proveïm un glossari amb les diferents etiquetes que s’han d’utilitzar en el projecte. De tota manera, i si és possible, una bona idea seria involucrar el professorat de tecnologia del centre en aquesta fase, perquè aporti un punt de vista diferent sobre aquesta secció i potser ampliï els coneixements de l’alumnat.

Fase 3.  Etiquetatge de format

Duració: 30 mins (es recomana realitzar en la mateixa sessió que la fase 2)

Aula: Informàtica

En aquesta fase els alumnes faran un primer etiquetatge de les pàgines generades amb el software OCR en la fase 1. Els alumnes treballaran amb els documents prèviament desats a diferents carpetes al drive. Aquest primer etiquetatge és de format, és a dir, per registrar els diferents paràgrafs, línies, títols de capítols o parts, etc.

Fase 4. Etiquetatge semàntic

En aquesta fase els alumnes faran un etiquetatge semàntic del text, utilitzant les etiquetes definides en aquest enllaç. Aquestes etiquetes han sigut creades específicament per respondre preguntes que existien abans del projecte, i per tant, existeix la possibilitat que hi trobeu paraules al text que queden fora de les categories i subcategories establertes. En aquests casos, es recomanarà a l’alumne que pugi un nivell a l’etiquetatge.

Fase 5. Situa’t a l’espai Pedrolià

Fase Final. Compartir els arxius amb Pedrolo Digital

Aquesta secció queda lluny de representar una guia absoluta de com realitzar aquest projecte. Més aviat funciona com a una guia orientativa per facilitar l’organització de les diferents fases del projecte. Des de Pedrolo Digital, ens agradaria rebre les vostres opinions sobre com millorar l’estructura del projecte per fer-lo més accessible als centres educatius.