I què passa desprès de Pedrolo Digital?

Un cop les obres completes estiguin compilades en un corpus digital, arribarà el moment de realitzar una anàlisi exhaustiva d’aquestes dades utilitzant mètodes de la lingüística computacional. Aquests mètodes seran fonamentals per analitzar els textos i establir connexions entre les obres, els temes i gèneres conreats per l’autor. En una fase posterior del projecte, els resultats de la recerca seran presentats al públic a través de la mateixa plataforma en línia, que ara oferirà la possibilitat a estudiants i acadèmics d’observar aquestes connexions, participar en el debat i oferir idees noves per tal d’aprofitar al màxim les possibilitats que l’estudi d’aquest vast corpus pot oferir.

Leave a Reply